Zarząd O/M PTTK w Zabrzu

 

Prezes  Oddziału

- Marian Nawrot

Wiceprezes   Oddziału

- Piotr Łopata

Wiceprezes   Oddziału

- Andrzej Rutka

Sekretarz

- Marzenna Łopata

Skarbnik

- Ewa Pawliszyn

Członek Zarządu

Barbara Damaszko

Członek Zarządu

- Krystian Haida

Członek Zarządu

-Waldemar Wasiuta 

Członek Zarządu

- Bożena Przybylska

 

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   

Józef Kwoczala 

Z-ca przewodniczącego

- Bożena Wójcicka

  Członek Komisji

- Barbara Prus-Trzepałka

           Członek Komisji          
         - Eugeniusz Walaszek